Κριτήρια αξιολόγησης Α.Ο.Θ

ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Ι.       ΣΩΣΤΟ -  ΛΑΘΟΣ

 1.  Η εργασία του αγρότη δεν είναι παραγωγικός συντελεστής,

όταν παράγει προϊόντα για τον εαυτό του.                               Σ    Λ

 2.  Η Κ Π Δ  δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερα από

δύο προϊόντα.                                                                        Σ    Λ

 3. Το κόστος ευκαιρίας υπάρχει και για τα οικονομικά και για τα

ελεύθερα αγαθά.                                                                     Σ    Λ

  4.  Η αγορά κάθε προϊόντος περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη

      γεωγραφική  περιοχή.                                                                Σ    Λ

5.     Αν αυξηθεί η ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών,

     τότε η ΚΠΔ θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά.                                  Σ    Λ

6.     Το οικόπεδο πάνω στο οποίο κτίζεται ένα εργοστάσιο ανήκει στο

      συντελεστή παραγωγής "κεφάλαιο".                                            Σ    Λ

 

 

 

(ΜΟΝΑΔΕΣ  2)

 

ΙΙ.      ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

1.   Οικονομικά αγαθά είναι:

α) Εκείνα που η φύση θέτει στη διάθεση των ανθρώπων.

β) Τα υλικά αγαθά.

γ) Τα καταναλωτικά αγαθά.

δ)  Εκείνα που παράγει ο άνθρωπος.

ε)  Τα υλικά και τα διαρκή αγαθά.

 

2.   Η έννοια της αγοράς περιλαμβάνει:

α) Τη λαϊκή αγορά της γειτονιάς σας.

β)  Τον εμπορικό δρόμο της περιοχής σας.

γ)  Τις αγοραπωλησίες μέσω τηλεφώνου.

δ)  Τις αγοραπωλησίες μέσω Διαδικτύου.

ε)  Όλα τα παραπάνω.

 

3.  Η σχετική έλλειψη των αγαθών σημαίνει ότι:

         α) Δεν υπάρχουν πολλά αγαθά στην οικονομία.

         β) Το πρόβλημα αυτό θα εξαλειφθεί στο μέλλον με τη βελτίωση της τεχνολογίας.

         γ) Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πολλές.

         δ) Τα αγαθά είναι λίγα σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας

         ε) Οι παραγωγικές δυνατότητες είναι περιορισμένες σε σχέση με τις ανάγκες  των ανθρώπων.

 

4.   Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 3. Αυτό σημαίνει ότι:

          α) για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες από το αγαθό Ψ

          β) για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες από το αγαθό Χ

          γ) μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 3%

          δ) μια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 3%.

 

 5. Οι ροές του οικονομικού κυκλώματος είναι:

        α)  συνεχείς.

        β)  έχουν το ίδιο μέγεθος.

        γ)  δεν έχουν το ίδιο μέγεθος.

        δ)  το α και γ.

        ε. το α και β.

 

  (ΜΟΝΑΔΕΣ  4)

 

ΙΙΙ.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΟΜΗΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1)  Τι δείχνει  η Κ Π Δ  και σε ποιες βασικές υποθέσεις στηρίζεται ;

2)  Πως είναι δυνατό να παραχθούν συνδυασμοί προϊόντων που βρίσκονται δεξιά της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων ;

3)  Αναφέρατε σε ποιες κατηγορίες οικονομικών αγαθών ανήκουν τα παρακάτω :

α) Το ψυγείο στο σπίτι

β) Το αυτοκίνητο που ανήκει σε μια βιομηχανία

γ) Το στερεοφωνικό συγκρότημα στο θέατρο

δ) Το ψωμί στο σπίτι.

4)  Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που προκαλούν αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή.

 

(ΜΟΝΑΔΕΣ  4)

ΙV .  ΑΣΚΗΣΗ

Σε μια υποθετική οικονομία παράγονται οι παρακάτω συνδυασμοί των αγαθών Χ και Ψ:

Συνδυασμοί

Αγαθό Χ

Αγαθό Ψ

Α

0

350

Β

150

250

Γ

250

180

Δ

300

100

Ε

350

0

α) Να υπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του Ψ σε όλους τους παραπάνω διαδοχικούς συνδυασμούς.

 

β) Τι μορφή θα έχει η Κ Π Δ της οικονομίας ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας  και στη συνέχεια να κατασκευάσετε την Κ Π Δ .

 

γ) Πόσες μονάδες του Ψ θυσιάζονται για να παραχθεί η 200η μονάδα του Χ;

 

δ) Να εξετάσετε (υπολογιστικά) αν ο συνδυασμός Ζ(Χ=200 , Ψ=215) βρίσκεται αριστερά , δεξιά  ή επί της Κ Π Δ .

 

ε) Έστω ότι η οικονομία παράγει τον συνδυασμό Β. Αν αυξήσει την παραγωγή του Χ κατά 70% , να βρείτε την ποσοστιαία μείωση της παραγωγής του αγαθού Ψ.

(ΜΟΝΑΔΕΣ  10)

ΝΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ  ΣΕ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ